نحوه اجرای سقف کاذب با رابیتس

نحوه اجرای سقف کاذب با رابیتس

در ابتدا آويزها با در نظر گرفتن طرح در محل هاي مورد نظر به تيرهاي فلزي سقف متصل ميگردند. قابل توجه است که در سقف هاي دال بتني و كروميت نمي توان از آويز جوشي استفاده نمود و بايستي قبل از اجراي سقف بتني نسبت به اجراي آويز دفني اقدام نمود. زيرا بال پايين كروميت و ميلگردهاي سقف بتني جهت جوشكاري و تحمل بار سقف كاذب و طراحي نشده و ظرفيت اين كار را ندارند

کد : 132
تاریخ انتشار : دوشنبه 20 مهر 1394
print
نظرات : 0

نحوه اجرای رابیتس

در ابتدا آويزها با در نظر گرفتن طرح در محل هاي مورد نظر به تيرهاي فلزي سقف متصل ميگردند. قابل توجه است که در سقف هاي دال بتني و كروميت نمي توان از آويز جوشي استفاده نمود و بايستي قبل از اجراي سقف بتني نسبت به اجراي آويز دفني اقدام نمود. زيرا بال پايين كروميت و ميلگردهاي سقف بتني جهت جوشكاري و تحمل بار سقف كاذب و طراحي نشده و ظرفيت اين كار را ندارند

سپس توسط اجراي يك خط تراز (اجرا شده توسط تراز ليزري يا شيلنگ تراز) آویزها علامت خورده و اضافه آويزها درنقاط مورد نظر قطع ميگردند، سپس نبشی های حمال به میلگردهای آویز به وسیله جوش متصل می شوند که حداقل سایز این نبشی ها ۳ سانتیمتر می باشد و هرچه فاصله نبشی ها از هم بیشتر شود، باید سایز را افزایش داد. حداکثر فاصله در سقف های ساده حدود ۶۰ سانتیمتر می باشد و استفاده از نبشی در کناره سقف (کنج ها) الزامی است. با اتصال ميلگردهاي فرعي با فاصله ۱۵ تا ۲۵ به نبشي هاي حمال توسط حداقل ۲ سانتیمتر جوش طرح شكل گرفته و سپس توري رابيتس با سيم هاي گالوانيزه به ميلگردهاي فرعي متصل مي گردد

بايد توجه نمود در محل هايي كه توري رابيتس به يكديگر مي رسند مي بايست يك اورلب حداقل ۷ تا ۱۰ سانتیمتري در نظر گرفته شود و در محل اين اورلب نيز توري به يكديگر با سيم رابيتس بندي متصل گردد. بسته شدن توري رابيتس به ميلگردهاي فرعي بايد به صورتي باشد كه توري كاملاً صلب و در نقاط نزديك به هم به ميلگردها متصل گردد. در تمامي مراحل اجرا كنترل تراز قسمت هاي مختلف و سقف اصلي در تمامي نقاط سقف الزامي است. در سقف هاي ساده بدون طرح نيز اين ترازگيري بسيار ضروري است و كنترل آن در نقاط مختلف از پراهميت ترين كارهاست زيرا در مرحله سفید كاري و اجراي اندود ديگركاري براي اين اختلاف نمي توان انجام داد

در هنگام اجراي اختلاف سطح در طرح هاي مختلف كمترين اختلاف سطح قابل اجرا ۳ سانتیمتر بوده و در بيشترين اختلاف سطح محدوديتي وجود ندارد

در اجراي نور مخفي ها مي توان به دو روش اقدام نمود

  1. نور مخفي در محل هاي با اختلاف سطح كم نياز به ميلگرد پيشاني ندارد ليكن اين نور مخفي حتماً بايد با ساخت ابزار كشويي به اجرا درآيد.
  2. نور مخفي در محل هاي با اختلاف سطح بيش از ۱۰ سانتیمتر را مي توان با اجراي پيشاني براي نور مخفي بصورت ميلگرد عمودي اجرا نمود. در اجرا مي بايست دقت نمود محل هايي كه به هر ترتيب ضخامت زيادي از گچ آنها را اندود مينمايد حتماً توسط گچ زنده (سفت مايه) اجرا گردد تا خشك شدن گچ در مدت زمان زياد باعث ايجاد آسيب به گچ و پفكي شدن آن نشود

مدت زمان اجرا

براي اجراي سقف رابيتس حداقل ۴ نفر جهت مسئولیت هاي زير مورد نياز است

قابل توجه است كه براي افزايش سرعت كار مي توان نفرات را اضافه كرد

يك نفر جوشكار جهت اجراي زيرسازي - يك نفر كمك جوشكار جهت رساندن ابزار و مصالح به جوشكار

يك نفر رابيتس بند

يك نفر بردست رابيتس بند در اجراي سقف هاي ساده و بدون طرح با گچ سفيد مي توان گفت ۲ استاد كار ماهر با يك كارگر ماهر گچ ساز مي توانند در يك روز كاري ۳۰ تا ۴۰ متر مربع را اندود نمايند. در قسمت هايي كه داراي طرح مي باشد، مهارت استادكاران در اجراي طرح و درك آنها از معماري و پرسپكتيو طرح و ابزار كار لازم و از همه مهم تر خود طرح و پيچيدگي آن در زمان اجرا تاثير زيادي دارد و نمي توان زمانبندي مناسبي براي آن در نظر گرفت

توان اجرايي كاملاً بستگي به ساده يا طرحدار بودن كار و همچنين نوع طرح دارد. در صورتي كه سقف كاذب ساده باشد، يك اكيپ ميتواند تا ۳۰ متر مربع در روز كار انجام دهد

دستگاه های مورد نیاز برای اجرا

دستگاه جوش، انبر آرماتوربندي، قيچي ميلگرد بري، شاقول

شرایط جوی مناسب

بهترين شرايط جوي هواي بالاي ۵ درجه سانتیگراد مي باشد. اندود گچ در هواي زير ۵ درجه با تاخير خشك شده و اين امر باعث فروكش كردن گچ در سطوح مي گردد، گچ پفكي شده و مقاومت فشاري خود را از دست ميدهد و به راحتي تغيير شكل ميدهد، كه حتي توسط بتونه و رنگ نيز اين ايراد مرتفع نمي گردد. گرم كردن آب در اين شرايط جوي كمي موثر است. ليكن در درجات پايين تر توجيه نمي گردد كه اجراي عمليات ادامه يابد

شرایط نگهداری پس از اجرا

نياز به نگهداري خاصي ندارد، فقط بايد دقت شود كه در هنگام اجراي تاسيسات عبوري از سقف به آن آسيب وارد نشود

توالی اجرا

معمولاً پس از پايان تيغه چيني و اجراي خاك گچ مي توان زيرسازي سقف كاذب را اجرا نمود. همچنين دقت شود كه در محل هاي عبور كانال كولر آبي عمليات زيرسازي بايد بعد از عمليات نصب كانال ها انجام شود و بايد دقت شود كه اجراي رابيتس بندي پس از اجراي كامل تاسيسات عبوري از سقف انجام شود و نیز اینکه اجرای سقف به تاسیسات اجرا شده آسیبی وارد ننماید

اجرای صحیح

رعايت فاصله آويزها و جوش قابل قبول و عدم دفرمه شدن با وارد آوردن وزن در نقاط مختلف - قبل از اجراي اندود

اجراي صحيح توري رابيتس و تعداد گره هاي لازم براي فيكس نمودن آن - قبل از اجراي اندود

اجراي صحيح تراز سطوح مختلف و اختلاف ترازها - قبل از اجراي اندود

كنترل پرت گچ هنگام اجراي سفيد كاري

يكنواخت بودن امتدادها و هندسي بودن طرحها و صحيح بودن قوسها

يكنواخت بودن نور مخفيها و پيشاني آنها

فروكش نكردن گچ در تمامي سطوح و عدم مشاهده ترك

اجرای اشتباه

انتخاب اشتباه مجري اجراي سقف كاذب يا به اصطلاح رابيتسبند كه موارد كيفي را رعايت نكند ممكن است موجب بروز موارد ذيل گردد

اجراي تراز ناصحيح در مقاطعي كه پس از سفيدكاري به شدت به چشم آمده و ارتفاع ديوارهاي محيطي در هر قسمت با قسمت ديگر اختلاف دارند يا شكلهاي طرح سقف در هر قسمت يك ارتفاع متفاوت از قسمت ديگر دارد. شيب درسقف قابل مشاهده است

عدم اجراي صحيح جوشكاري و استفاده از نبشي ميلگرد نامناسب، عدم استحكام سقف را در پي دارد و ممكن است سقف افت كرده و يا لرزش داشته باشد. بروز تركهاي مختلف در سقفها، قوس گرفتن سقف نسبت به افق، كنده شدن گچها از سقف ممكن است بوجود آيد

عدم بستن صحيح رابيتس به ميلگردهاي فرعي نيز موارد بند ۲ را بوجود مي آورد. صحيح نبستن توري به ميلگردها و اورلبهاي غير اصولي كه رابيتس نادرست روي هم رفته است ميتواند ضخامت گچ مصرفيرابالا برده و متريال اضافه مصرف گردد

انتخاب نادرست توري نيز مواردي بند ۲ را بوجود مي آورد

انتخاب نادرست مجري گچ سفيد، پرت زياد مصالح، نادرست اجرا كردن ترازها، فروكش كردن گچها، پيچش طرح ها و قطعات هندسي، نامنظم اجراشدن مقاطع منظم هندسي، عدم اجراي صحيح اختلاف سطح ها، عدم اجراي صحيح و صاف نبودن پشت نور مخفي ها، عدم رعايت امتداد اختلاف سطح ها

 ارسال نظرات

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:

  1. نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  2. نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
  3. نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.
مسابقه طراحی معماری 2018

مسابقه طراحی معماری 2018

دوشنبه 04 تير 1397 0 نظر

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

برندگان طراحی آسمانخراش مسابقه ایولو 2018

چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 0 نظر

مجله معماری ایولو (eVolo) طبق برنامه مسابقات هر ساله خود لیستی از برندگان طراحی آسمان خراش را معرفی نموده است. در حالی که این رقابت سیزدهمین سال برگزاری خود را سپری می کند چشم انداز بی نظیری از طراحی ...

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن

سه شنبه 21 فروردين 1397 0 نظر

تهران؛ مهمان ویژه‌ نمایشگاه جهانی دانشکده‌ معماری ملبورن: نمایشگاه جهانی پروژه‌های معماری و شهرسازی دانشکده‌ی معماری و شهرسازی دانشگاه ملبورن استرالیا (GAP) Global Architecture Profiling در تاریخ ۲۸...

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

رتبه 54 ایران در بین 97 کشور برتر جایزه A Design

يکشنبه 27 اسفند 1396 0 نظر

مسابقات معماری A Design Award پایان هر سال 97 کشور را که بهترین فعالیت را در حوزه طراحی، هنر و معماری داشته اند را معرفی می کند. در این رتبه بندی ایالات متحده بار دیگر رتبه اول را در زمینه طراحی بین 9...

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

فراخوان مسابقه 24H، مسابقه ای فراتر از خلاقیت

دوشنبه 14 اسفند 1396 0 نظر

موضوع: مسابقه 24 ساعته - دوره ی 23- bigData نوع مطلب: اعلامیه مسابقه (ایده ها) برگزارکننده: Ideasforward آخرین مهلت ثبت نام: 18 فروردین (7 آوریل) 11:49 قبل از ظهر (London GMT + 0:00) آخرین مهلت ارسال...

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

پروژه های خود را در جایزه فستیوال معماری 2018 ثبت کنید

سه شنبه 08 اسفند 1396 0 نظر

وقت آن است که زمان بندی طراحی و اجرای پروژه های خود را آغاز کنید. جشنواره بین المللی معماری (World Architecture Festival Awards) در 11 سالگی خود به سر می برد و این بار توسط مسئولین آمستردام را به عنوا...

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

ساختمان «اُرسی‌خانه»، فینالیست و نامزد دریافت جایزه‌ معمار خاورمیانه در سال ٢٠١٧ در کشور امارات متحده عربی شد. این ساختمان؛  اثر استودیوی معماری کیوانی و همکاران است و معماران این پروژه نیما کیوانی و ...

مسابقه طراحی نمای ادراری

مسابقه طراحی نمای ادراری

شنبه 07 بهمن 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE

متریال پنل نورانی CELESTE

دوشنبه 11 دي 1396 0 نظر

متریال پنل نورانی CELESTE یک بوم شیشه ای یا رزین بوده که می توان نور را به صورت یک خاصیت رسانه ای در آن به کار برد. این محصول به یک نور پس زمینه فعال شده و عمق و کیفیت بی نظیری را ارائه می دهد و در بس...

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

نمایش انرژی های نو و تکنولوژی های نوین ساختمان در نمایشگاه محیط زیست تهران

پنجشنبه 05 اسفند 1395 0 نظر

شرکت راهکار تجارت مدیریت کوشا از روز جمعه ۶ اسفند ماه به صورت همزمان مجری دو نمایشگاه بین المللی محیط زیست و انرژی های نو، تجدید پذیر، بهره وری و صرفه جویی و نمایشگاه نما، سازه و تکنولوژی های نوین ص...

24/7 Help center

روش‌های مختلف پرداخت

برای راحتی و اطمینان شما پردخت مطمئن و امن با استفاده از همه کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب و یا پرداخت در محل را فراهم آورده ایم.

24/7 Help center

تحویل سریع

بلوط با ارسال سریع‌ و پرداخت در محل، لذت خریدی متفاوت را برای شما فراهم کرده است تا اسوده و راحت خرید نمایید

24/7 Help center

24/7 خدمات پس از فروش

جهت راحتی شما کارفرمایان و خریدارن در هفت روز هفته به صورت 24 ساعت پاسخگوی شما عزیزان هستیم

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بلوط می باشد.